หน้าแรก

         บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาด การจัดซื้อปัจจุบันจะต้องมีความเข้าใจในสินค้าที่จะจัดซื้อต้องใช้ หลักงานวิศกรรม และเทคนิคในการหาสินค้ามาทดแทน เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน ที่ชำรุด เสียหานเพื่อลดความยุ่งยากในการครั้งต้องประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เราจึงต้องทำงานแบบมืออาชีพคือจัดหาอุปกรณ์ครบชุดให้ทางโรงงานโดยไม่ต้องกังวลว่าหากนำมาประกอบเอง จะใช้งานไม่ได้และป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับ

         บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านสินค้าแยกเป็นงานด้านอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การเกษตร

  สินค้าด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ วาส์วอุตสาหกรรมทุกชนิด งานน้ำดี ประปา น้ำเสีย เคมี งานไซโลรวมถึงวาส์วที่ใช้ในเรือต่างๆ

  สินค้าด้านการเกษตร ได้แก่ หมวกกันฝนต้นยาง พาราแคป

 

Visitors: 20,715